Visie

Eerst de vraag :    Wat is Folklore?

Van Dale zegt: “ Oude gewoonten die min of meer in ere worden gehouden”. Van traditie zegt van Dale vrijwel hetzelfde: “Oude gewoonten van een (grote) groep mensen”. In feite is folklore een verzamelnaam van vele uitingen op het gebied van Immaterieel Erfgoed. Het is in ieder geval levend erfgoed: het is van alle tijden en van alle mensen; het verandert met de tijd en de tijdgeest; altijd op basis van een  traditie, echter zonder statisch of museaal te worden.

Als Stichting Levende Folklore houden we ons bezig met het levend houden van de folklore die zich richt op traditionele dans, muziek en streekdracht. Een deel van de beoefenaars is gehecht aan de manier waarop zij dit erfgoed altijd hebben uitgedragen. Er zijn te weinig mogelijkheden om  eigentijdse aanpassingen  aan te brengen  en de overdracht van kennis, kunde en ervaring naar jongere generaties stokt. Om de tijd te kunnen doorstaan zal de permanente ontwikkeling in de folklore steeds zichtbaar en herkenbaar moeten zijn. Er is sprake van een voortdurend proces van kleine of grotere veranderingen aan dat wat de kern van de folkloristische traditie, waardoor het leeft en behouden blijft.

Wij vinden dat Levend Immaterieel Erfgoed dynamisch erfgoed is, waarbij elke generatie de ruimte krijgt om de traditie aan te passen aan de eigen tijd met behoud van kennis van de ontwikkeling van de traditie.