Missie voor levende folklore

Onze missie is kort en duidelijk: Folklore in Nederland levend houden.

Wij vinden dat folklore zijn basis heeft in het verleden, zijn betekenis in het heden en zijn passie moet doorgeven aan de toekomst. Een levende traditie, die met de tijd verandert en beweegt en dus niet statisch, maar dynamisch is. Wij vinden dat dit Immaterieel Erfgoed de kans moet krijgen te ontwikkelen in de huidige tijd en willen ons daarvoor inzetten en dat op verschillende manieren doen:

Wij willen dat groepen, verenigingen en individuen met passie voor folklore:

  • (blijven) zoeken naar vernieuwende en aansprekende vormen van folklore die eigentijds en toekomstgericht zijn;
  • zorgen dat folklore aan de volgende generaties doorgegeven en geborgd wordt;
  • zorgen dat met behoud van het eigene zoveel mogelijk wordt samengewerkt rond het levend houden van Folklore in Nederland.

We willen dat doen door middel van:

  • ondersteuning van diverse facetten van de folklore: op vorm, inhoud en presentatie van de folklore, zoals bijvoorbeeld op inspiratiedagen, in workshops en projecten;
  • projecten gericht op overdracht¬† van kennis door oud en jong samen te laten werken;
  • Het vastleggen van kennis op het gebied van traditionele dans, muziek en klederdracht, op welke manier dan ook. Door workshops, meester-leerling trajecten, archieven en in digitale omgeving enz