Word donateur!

Als stichting zijn wij volledig afhankelijk van donaties en subsidies. Voor het organiseren van evenementen kunnen wij gelukkig altijd aankloppen bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, daarnaast heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds ons een aantal keren een bijdrage verstrekt. Hoewel wij alles doen om de kosten laag te houden, reis- en vergaderkosten betalen de bestuursleden zelf, zijn wij toch in hoofdzaak afhankelijk van donateurs. Mocht je ons dus willen steunen, heel erg graag.

Als privé persoon ben je al donateur voor € 10,00 per kalenderjaar en als vereniging al voor € 25,00. Meld je hieronder aan bij ons secretariaat of direct door overmaking van het bedrag op rek.: NL80 RABO 0171 5130 45, je krijgt dan niet alleen onze nieuwsbrief per mail toegestuurd maar ook korting op de entreeprijzen van onze evenementen.

Een andere vorm van ondersteuning, publiciteit, is natuurlijk ook van harte welkom. Je zou op de website van jullie vereniging een verwijzing naar onze site kunnen maken, in geval van Nederlandse cultuur willen wij dat andersom ook doen, of in jullie verenigingsblad aandacht aan onze stichting besteden.

    Geeft zich op als donateur van Levende Folklore