Over Ons

staphorst stempelDe Stichting Levende Folklore wil de Nederlandse Folklore onder de aandacht van een groter publiek brengen en ervoor zorgen dat het immaterieel erfgoed voor de toekomst behouden blijft. De Stichting is een samenvoeging van het Platform Nederlandse Folklore ( sinds 1997 actief) en het Landelijk Overleg Levende Folklore.

In de afgelopen jaren zien we dat kennis over dans, kostuums en muziek langzamerhand uit het land wegebt doordat veel folklore-dansers uit verschillende streken en regio’s ouder worden en weinig of geen opvolgers hebben, zodat hun kennis en kunde nog maar beperkt  overgedragen kan worden aan de huidige en toekomstige generaties.

 Wij willen de liefhebbers van folklore op een inspirerende manier handreikingen doen om dit immaterieel erfgoed door te geven aan volgende generaties: met de kernwaarden van het oude en met de blik gericht op de toekomst, zodat de kennis niet verloren gaat.