Welkom!

Save the date:  zaterdag 18 maart 2023
 
Kinderdansdag in Zalencentrum De Kei in Ede
 
 
Houd de website en Facebook pagina in de gaten voor informatie over de 5 deelnemende groepen uit binnen- en buitenland!
 
 
 
 
 
 
 
Op zondag 2 oktober organiseren wij een dansmiddag Nieuw Nederlands!
 
 
Opgave via onderstaande link:
 
 

We hopen veel van jullie daar te zien.

 

Officieel bijgeschreven op de inventaris Immaterieel Erfgoed

Gisteren was het eindelijk zo ver! Tijdens de IE dag “Borgen voor morgen” die gisteren georganiseerd werd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland vond de ondertekening plaats door Jan van der Meulen en Lily Hartogs namens de stichting Levende Folklore en Marco van Baalen, directeur van het KIEN. In het bijzijn van alle deelnemers aan deze IE dag, 2 mensen die onze aanvraag van harte hebben ondersteund (Ineke Strouken en Carolina Verhoeven) en bestuurslid Lynda Hoekstra ontvingen we uit handen van de directeur van het KIEN, Marco van Baalen, het certificaat. Nu kunnen we aan de slag met het bedenken, plannen en organiseren van borgingsactiviteiten.

Levende Nederlandse Folkloredans op de inventaris Immaterieel Erfgoed

Medio december 2020 kregen wij het verheugende bericht van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland dat de Levende Folkloredans in Nederland bijgeschreven kan worden in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Wij hebben duidelijk aangetoond dat de Levende Folkloredans voldoet aan de gestelde criteria. In ons borgingsplan laten we zien dat wij het erfgoed van de Levende Folkloredans in Nederland met behoud van kernwaarden toekomst willen geven.

In een persbericht wordt over ons geschreven:

“De Stichting Levende Folklore heeft deze voordracht ingediend omdat zij de Nederlandse Folkloredans (volksdans) willen borgen voor de toekomst. Levende Nederlandse Folkloredansen zijn gezelschapsdansen in (streek)kostuums op traditionele muziek, die in sommige gevallen voorzien zijn van nieuwe choreografieën. De gemeenschap is zich bewust dat het, om dit erfgoed te borgen, van belang is dat de dynamiek in de folkloredans geactiveerd wordt; vandaar de toevoeging ‘levende’ in de naam van het erfgoed.”

De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat na deze nieuwe bijschrijving bijna 180 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken. Met de bijschrijving in de Inventaris laten de gemeenschappen zien, dat ze bezig zijn met de borging van hun immaterieel erfgoed en werken ze aan de zichtbaarheid ervan.

De officiële bijschrijving zal, gelet op de mogelijkheden vanwege de Corona pandemie, plaatsvinden tijdens een speciale bijeenkomst op een later moment op een nader te bepalen plaats. Voor meer info zie https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/nederlandsefolklore


Welkom!

Verspreid over het hele land houden verenigingen, groepen en individuen zich bezig met de Nederlandse Folklore en zorgen daarmee dat dit erfgoed behouden blijft. Dit gebeurt o.a. door het uitvoeren van traditionele dansen in klederdracht begeleid door levende muziek.

Beoefenaars van folkloristische dansen dragen het Nederlandse Immateriële Erfgoed een warm hart toe en helpen de Nederlandse tradities in stand te houden. In de afgelopen jaren zien we dat kennis en ervaring van deze specifieke activiteit door veroudering van groepen langzamerhand verloren dreigen te gaan. Die kennis en ervaring moet doorgegeven worden. Daarom is aansluiting nodig tussen de huidige en toekomstige beoefenaars.