Welkom!

Verspreid over het hele land houden verenigingen, groepen en individuen zich bezig met de Nederlandse Folklore en zorgen daarmee dat dit erfgoed behouden blijft. Dit gebeurt o.a. door het uitvoeren van traditionele dansen in klederdracht begeleid door levende muziek.

Beoefenaars van folkloristische dansen dragen het Nederlandse Immateriële Erfgoed een warm hart toe en helpen de Nederlandse tradities in stand te houden. In de afgelopen jaren zien we dat kennis en ervaring van deze specifieke activiteit door veroudering van groepen langzamerhand verloren dreigen te gaan. Die kennis en ervaring moet doorgegeven worden. Daarom is aansluiting nodig tussen de huidige en toekomstige beoefenaars.